facebook

Vademecum opieki medycznej

2011-08-20


 
Dziecko z zespołem Downa musi być pod stałą opieką ośrodka rehabilitacji ruchowo-umysłowej.
Współpraca rodziców i specjalistów: fizjoterapeutów,
surdoterapeutów i logopedów wydatnie pomoże w rozwoju dzieci z zespołem Downa.
Stałym lekarzem domowym, koordynującym działalność i zlecenia wszystkich specjalistów, powinien być pediatra. Rodzice muszą czuć, że lekarz ten jest im przyjazny i postara się pomóc w każdej chwili, jeśli tego będą potrzebowali.
Każde dziecko z zespołem Downa powinno zostać poddane comiesięcznym profilaktycznym wizytom pediatrycznym z oceną odżywienia, rozwoju psychoruchowego
oraz specjalistycznym badaniom lekarskim wg schematu w pierwszym roku życia.
W drugim i trzecim roku życia ocena taka wskazana
jest, co 4 miesiące oraz konieczne są konsultacje specjalistyczne (wg harmonogramu).

OKRES NOWORODKOWY I NIEMOWLĘCY
• Badania podstawowe 3 x w roku: morfologia, badanie
ogólne moczu, transaminazy, gazometria, ocena podstawowych parametrów gospodarki wapniowo
- fosforanowej (Ca, P, fosfataza alkaliczna, wskaźnik wapniowo – kreatyninowy w moczu).
• W wybranych przypadkach (hiperbilirubinemia, dodatni wywiad ciążowy w kierunku infekcji) badania w kierunku TORCH.
• Ocena poziomu hormonów tarczycy.
• Diagnostyka wad wrodzonych: USG głowy, brzucha,
stawów biodrowych, echo serca.
• Badanie okulistyczne 1 x w roku.
• Badanie laryngologiczne 1 x w roku.
• Badanie audiologiczne i neurologiczne w I lub II trymestrze.
• Instruktaż ćwiczeń rehabilitacyjnych od urodzenia, ponawiany co miesiąc.
• Konsultacja psychologa, logopedy i pedagoga specjalnego
2 x w roku – z instruktażem dla rodziców.
• W koniecznych przypadkach konsultacje i badania specjalistyczne w zależności od wykrytej wady i współistniejących chorób.
 
OKRES WCZESNODZIECIĘCY
• Badania podstawowe przynajmniej 1x w roku: morfologia, badanie ogólne moczu, transaminazy, gazometria, ocena podstawowych parametrów gospodarki
wapniowo - fosforanowej (Ca, P, fosfataza alkaliczna, wskaźnik wapniowo – kreatyninowy w moczu).
• Badanie laryngologiczne 1 x w roku.
• Ocena poziomu hormonów tarczycy 1 x w roku.
• Badanie okulistyczne, audiologiczne 1 x w roku.
• Instruktaż ćwiczeń rehabilitacyjnych wg wskazań.
• Konsultacje psychologiczne wg wskazań.
• Konsultacje logopedyczne i pedagoga specjalnego z instruktażem dla rodziców 4 x w roku.
• Badania pozastandardowe wg potrzeb indywidualnych
.
SPECJALIŚCI PRZYNAJMNIEJ RAZ DO ROKU
1. Audiolog – celem oceny sprawności słuchu.
2. Laryngolog – celem oceny jamy nosowo-gardłowej.
3. Kardiolog – celem oceny układu krążenia.
4. Okulista – celem oceny narządu wzroku.
5. Neurolog – celem oceny układu nerwowego.
6. Endokrynolog – celem oceny pracy gruczołu tarczowego


źródło:
Informator dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa 'Z myślą o Tobie', wydany przez Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej KOCHANI - Warszawa

autor:
Jolanta Ganowicz - doktor nauk medycznych,pediatra neonatolog.