facebook
  • dziecko 9
  • dziecko 30
  • dziecko 27
  • dziecko33
  • dziecko 10
  • dziecko23
  • dziecko 26
  • dziecko 25
  • dziecko22
  • dziecko 17
  • dziecko 24
  • dziecko 29
  • dziecko11
  • dziecko 1
  • dziecko 8
  • dziecko 23
  • dziecko 19
  • dziecko 4
  • dziecka32
  • dziecko 6
  • dziecko 7
  • dziecko 14
  • dziecko 12
  • dziecko21
  • dziecko 13
  • dziecko 15
  • dziecko20
  • dziecko 3
  • dziecko 16
  • dziecko 18
  • dziecko 2
  • dziecko 28
  • dziecko 5


Serdecznie witamy na naszej stronie.

Jesteśmy młodą organizacją, założoną przez rodziców dzieci z Zespołem Downa, która prowadzi działalność od 2011 r.

Naszym głównym celem jest udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom z Zespołem Downa oraz ich rodzinom z terenu Siedlec i okolic.

Wszystkich, którym są bliskie problemy ludzi niepełnosprawnych intelektualnie, a w szczególności dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z Zespołem Downa, zapraszamy do współpracy.

MOŻESZ NAS WSPOMÓC

NUMER KRS : 0000382618

KONTO BANKOWE STOWARZYSZENIA :                                                                                                                                                                                   55 2030 0045 1110 0000 0203 7570

Poszukujemy specjalistów i wolontariuszy do prowadzenia zajęć grupowych z małymi dziećmi z zespołem Downa.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt stowarzyszenie@zawsze-razem.org