facebook
 • dziecko 29
 • dziecko 18
 • dziecko 26
 • dziecko 7
 • dziecko 30
 • dziecko 25
 • dziecko 19
 • dziecko 6
 • dziecko 13
 • dziecko 8
 • dziecko 28
 • dziecko11
 • dziecko 2
 • dziecko 16
 • dziecko21
 • dziecko 27
 • dziecko33
 • dziecko 9
 • dziecko 5
 • dziecko 4
 • dziecko 15
 • dziecko 10
 • dziecko 23
 • dziecko 17
 • dziecko 1
 • dziecko 24
 • dziecka32
 • dziecko 3
 • dziecko 12
 • dziecko23
 • dziecko 14
 • dziecko22
 • dziecko20

pomagają nam

2015-12-06 - Mikołajki w Podlasiu

 Serdecznie dziękujemy Panu

Mariuszowi Woszczyńskiemu

Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach,
za współorganizację Spotkania Mikołajkowego w Sali
Widowiskowej Podlasie.

Serdeczne podziękowania składamy osobom dzięki, którym
odbyła się atrakcyjna część artystyczna Mikołajek :)

Pani Annie Malackiej - Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 27
w Siedlcach i pani Elzbiecie Karpińkiej - Zastępcy Dyrektora tegoż
przedszkola, jednocześnie reżyresowi przedstwienia "Urodzinowy smok"
za przygotowanie aktorów i wystawienie przedstawienia dla naszych dzieci
- Nauczycielkom Miejskiego Przedszkola nr 27 w Siedlcach,które wzięły udział
w przedstawieniu: Ewelinie Pracz, Agnieszcze Szymańskiej, Izabeli
Bareja, Beacie Sitkowskiej, Rodzicom - Elwirze Kołodziejczyk, Mariuszowi
Dmowskiemu, Krzysztofowi Sawickiemu oraz dzieciom - Oli Kudelskiej,
Magdzie Sawickiej, Lenie Kołodziejczyk, Zuzi Syczewskiej i Oli Cygan.
- Pani Ewie Rybak za przygotowanie występu dzieci z Przedszkola nr 1 w Węgrowie
- Pani Agnieszcze Szymani za przygotowanie występu dwóch grup dzieci ze
Stowarzyszenia
- Panu Jarosławowi Solińskiemu oraz uczniom Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim  Norbertowi Prochenka i Mateuszowi
Chojeckiemu za niezykle udany występ w piosence "Całuj mnie"
- Panu Andrzejowi Głuchowskiemu za pełnienie zaszczytnej roli Mikołaja :)

Serdeczne podziękowania składamy osobom prywatnym, 
które wsparły imprezę Mikołajkową:
-


- Pani Małgorzacie Lipińskiej
- Pani Lidii Oleszczuk
- Państwu Wandzie i Stanisławowi Wakułom
- Państwu Janinie i Henrykowi Gałkom
- Państwu Monice i Markowi Zielińskim
- Pani Magdalenie Daniel
- Pani Bogusławie Gorzała
- Panu Dariuszowi Stopa
- Panu Sebastianowi Szostek

 

Serdeczne podziękowania składamy firmom, których właściciele 
przekazali darowizny na paczki mikołajkowe dla dzieci:

- Panu Andrzejowi Bujalskiemu właścicielowi firmy APIS Sp. z o.o.
- Państwu Świętochowskim właścicielom firmy Kares z Węgrowa
- Panu Piotrowi Glas Dyrektowi Handlowemu firmy Parys z Lublina
- Panu Jarosławowi Nowakowskiemu Dyrektorowi Generalnemu
   firmy AMTRA Sp.z o.o. z Sosnowca
- Panu Januszowi Szerszeniowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Siedlce
- Panu Maciejowi B. Grabowskiemu właścicielowi firmy MATRIX
- Panu Józefowi Toczyskiemu właścicielowi Firmy Handlowej IZOGRAF z Siedlec
- Pani Monice Chajewskiej-Zielińskiej właścicielce Przychodni Stomatologicznej
   'Ortodent' z Siedlec
- Panu Wojciechowi Dalewskiemu właścicielowi Firmy Handlowej BOLL
   z Zielonej Góry
- Pani Ewie Rzucidło współwłaścicielce firmy PROLECH z Garwolina
- Właścicielom firmy MOTO-CAR z Kostrzynia Wielkopolskiego
- Panu Władysławowi Romańczukowi właścicielowi firmy MOTOZBYT z Siedlec
- Pani Magdalenie Kwiatek Prezesowi Firmy OPEL JASTRZĘBSKI z Siedlec
- Panu Krzysztofowi Figatowi Prezesowi Przedsiębiorstwa Energetycznego
   w Siedlcach
- Panu Krzysztofowi Dębińskiemu Prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa   
  Komunikacyjnego w Siedlcach
- Panu Przemysławowi Kozak właścicielowi firmy KOZAK DRUK
- Starostwu Powiatowemu w Siedlcach

 

 

 

 


2015-11-30 - Zajęcia grupowe z cyklu "Mały człowiek w wielkim świecie"

 Serdeczne podziękowania składamy:

- Panu Krzysztofowi Prochenka - Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka
 Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach za użyczenie sal lekcyjnych
- Pani Agnieszcze Adamczyk za poprowadzenie zajęć logopedycznych
- Pani Luizie Kulesza za poprowadzenie zajęć z zakresu integracji sensorycznej
- Pani Agnieszcze Szymani za poprowadzenie zajęć z zakresu muzykoterapii
 oraz przygotowanie dzieci do występu mikołajkowego na scenie

2015-09-19 - Piknik z zumbą

 Serdeczne podziękowania składamy:

- Panu Krzysztofowi Prochenka - Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka
  Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach za udostępnienie sali gimnastycznej
  na Piknik Rodzinny
 - Pani Marzenie Tymińskiej za charytatywne poprowadzenie zumby
  dla dzieci z zespołem Downa
- Firmie WIERZEJKI  za podarowanie kiełbasek na grilla

2015-06-30 - Zajęcia ruchowe z cyklu "Apetyt na zdrowie"

 Serdeczne podziękowania składamy:

- Pani Jadwidze Zgorzałek - Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 2
  w Siedlcach za użyczenie sali gimnastycznej na potrzeby prowadzonych zajęć
- Pani Sylwii Sochackiej za poprowadzenie zajęć ruchowych

2015-06-01 - Dzień Dziecka w Krainie Przygód

 Serdeczne podziękowania składamy:

- Pani Małgorzacie Lipińskiej i Panu Andrzejowi Bujalskiemu
  za sfinansowanie pobytu dzieci w Krainie Przygód z okazji
  Dnia Dziecka
- Firmie Ferrero Polska za przekazanie słodyczy dla dzieci

2015-03-30 - Zajęcia Rehabilitacyjne z Kinectem

 Serdeczne podziękowania składamy:

Panu Józefowi Toczyskiemu za poprowadzenie oraz sfinansowanie
  zajęć rehabilitacyjnych z kinectem
- Panu Mariuszowi Szabłowskiemu - Kanclerzowi Collegium Mazovia
  Innowacyjna Szkoła Wyższa za udostępnienie sali wykładowej
  na potrzeby prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych

2015-03-23 - Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa

 Serdeczne podziękowania składamy:

- Dyrektorowi Centrum Kultury i Sztuki im.Andrzeja
 Meżeryckiego w Siedlcach za współorganizację przedstawienia
 dla dzieci 'Królewna Śnieżka' wystawionego na deskach Sceny
 Teatralnej Miasta Siedlca
- Grupie Teatralnej Stowarzyszenia Twórczości Artystycznej Osób
  z Zespołem Downa 'Opatrzność' z Radomia za wystawienie spektaklu 
  pt:'Królewna Śnieżka'
- Ks. Marcinowi Olek - Dyrektorowi Bursy św. Stanisława Kostki za
  udostępnienie pomieszczeń bursy i życzliwe przyjęcie naszych gości
  z Radomia
- Pani Annie Sochackiej - zastępcy Prezydenta Miasta Siedlce
  za prywatne wsparcie finansowe organizacji pobytu Grupy Teatralnej
  'Opatrzność'

2015-02-14 - Bal Karnawałowy

 Serdeczne podziękowania składamy:

- Pani Jadwidze Zgorzałek - Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum
nr 2 w Siedlcach, za użyczenie sali gimnastycznej na bal dla dzieci.
- Wolontariuszom z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Siedlcach za
pomoc w przygotowaniu sali.
- Panu Markowi Zielińskiemu za wsparcie finansowe balu karnawałowego

2014-12-14 - Mikołajki w Podlasiu

Serdeczne podziękowania składamy:
Panu Mariuszowi Woszczyńskiemu,
Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach za pomoc w organizacji 
Spotkania Mikołajkowego w Sali Widowiskowej Podlasie.Serdeczne podziękowania składamy osobom prywatnym, które
wspomogły 
zakupienie paczek mikołajkowych dla dzieci:

- Pani Małgorzacie Lipińskiej
- Państwu Wandzie i Stanisławowi Wakułom
- Pani Lidii Oleszczuk
- Pani Bogusławie Gorzała
- Pani Justynie Sobolewskiej
- Panu Dariuszowi Stopa
- Pani Grażynie Pieńkowskiej
- Państwu Monice i Markowi Zielińskim
- Państwu Patrycji i Damianowi Michalukom
- Państwu Katarzynie i Ireneuszowi Persanowskim
 
 
Serdecznie podziekowania składamy  właścicielom firm, które wsparły
finansowo bądź rzeczowo tegoroczne Mikołajki:

 
- Panu Andrzejowi Bujalskiemu - właścicielowi firmy APIS Sp.z o.o.
- Panu Józefowi Toczyskiemu - właścieilowi firmy IZOGRAF
- Panu Januszowi Szerszeniowi - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Siedlce
- Panu Marianowi Borkowskiemu - właścicielowi firmy FOLDRUK
- Pani Grażynie Major - właścicielce Zakładu Opakowań Maj-Pak
- Panu Wojciechowi Dalewskiemu - właścicelowi Firmy Handlowa BOLL z Zielonej Góry
- Pani Ewie Rzucidło - właścicielce firmy PROLECH z Garwolina
- Panu Piotrowi Glas - Dyrektorowi Handlowemu Firmy Parys z Lublina
- Panu Adamowi Rak - właścicielowi firmy AR- POL  z Łukowa
 
 

2014-11-30 - Zajęcia grupowe dla dzieci

 Serdeczne podziękowania składamy:

- Pani Marzennie Habib Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka 
  Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach za nieodpłatne udostępnienie
  sal lekcyjnych na zajęcia dla dzieci
- Naszym terapeutom, paniom: Agnieszce Adamczyk, Agnieszce
  Szymani, Luizie Kulesza za przeprowadzenie zajęć grupowych
- Państwu Małgorzacie i Marcinowi Kołkom za zakupienie dla dzieci
  pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć

2014-08-30 - Piknik Rodzinny w Siedlcach

 Serdeczne podziękowania składamy:

- Pani Annie Malackiej - Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 27
 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach za udostępnienie ogrodu
przedszkolnego na potrzeby  pikniku
- Paniom: Teresie Matwiejczyk, Wioletcie Socha vel Głaz oraz Annie
Osłowskiej za przygotowanie i poprowadzenie zabaw dla dzieci
- Pani Marzenie Tymińskiej za akompaniament gitarowy do piosenek
dziecięcych

2014-06-30 - Zajęcia ruchowe z cyklu:"Czym skorupka za młodu..."

 Serdeczne podziękowania składamy:

- Pani Jadwidze Zgorzałek - Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 2
  w Siedlcach za użyczenie sali gimnastycznej na zajęcia dla dzieci
- Pani Sylwii Sochackiej za poprowadzenie zajęć grupowych
- Wolontariuszom z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Siedlcach, a w szczególności
   Paulinie Pepłowskiej i Justynie Stankowskiej, które systematycznie wspomagały
   dzieci podczas wszystkich zajęć
- Państwu Patrycji I Damianowi Michalukom za zakupienie pomocy do zajęć
   ruchowych dla Stowarzyszenia

2014-06-01 - Dzień Dziecka

 Za ten wesoło i kolorowo spędzony przez nasze dzieci
dzień serdecznie dziękujemy
pani Małgorzacie Lipińskiej
która jest sponsorem całego pobytu dzieci w Krainie
Przygód w Iganiach.

2013-12-08 - Mikołajki w Chodowie

Serdeczne podziękowania składamy:
- Panu Krzysztofowi Chromińskiemu - Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury
  w Chodowie za udostępnienie sal na zabawę mikołajkową dla dzieci,
- Pracownikom GOK Chodów za  pomoc w organizacji imprezy
,- Panu Robertowi Radomyskiemu za charytatywne poprowadzenie zabawy
  mikołajkowej dla dzieci,
- Panu Andrzejowi Głuchowskiemu za pełnienie roli Mikołaja,
- Nauczycielkom z Miejskiego Przedszkola nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi,
  paniom: Annie Malackiej, Teresie Matwiejczyk, Agnieszce Szymańskiej, Ewelinie
  Pracz, Violetcie Socha vel Głaz, Agnieszce Fiodorow, Anecie Kondraciuk,
  Małgorzacie Szymczak, Beacie Sitkowskiej oraz Elżbiecie Karpińskiej za
  przygotowanie i wystawienie przedstawienia pt: 'Moc prezentów'
- Wolontariuszom: Karolinie Chomce, Paulinie Mendza, Damianowi Majewskiemu,
  Karolinie Magdziak, Julii Marciszewskiej, Paulinie Kobylińskiej,Paulinie Słupskiej,
  Weronice Mroczek, Zuzannie Mroczek za pomoc w prowadzeniu  zajęć grupowych
 oraz za wspomaganie występu dzieci podczas imprezy mikołajkowej.
 
Gorąco dziękujemy naszym sponsorom, którzy wsparli organizację Mikołajek:
- Państwu Wandzie i Stanisławowi Wakułom
- Pani Małgorzacie Lipińskiej
- Pani Grażynie Pieńkowskiej
- Pani Gabrieli Wasilewskiej
- Państwu Katarzynie i Ireneuszowi Persanowskim
- Panstwu Monice i Markowi Zielińskim
- Panu Sebastianowi Szostek
- Pani Jolancie Jastrzębskiej
- Pani Justynie Sobolewskiej

Serdeczne podziękowania kierujemy również do firm,
które wspierały nasze działania. Gorąco dziękujemy
:
- Firmie SOKOŁÓW S.A
- Firmie AR-POL Adam Rak z Łukowa
- Firmie KOP-POL Monika Siejka z Siedlec
- Firmie MAJPAK Grażyna Major z Siedlec
- Firmie Sklep Ogólnospożywczy Mariusz Somla z Siedlec
- Hurtowni DAN-MAR z Katowic

2013-11-30 - Zajęcia grupowe dla dzieci

Serdeczne podziękowania składamy:

- Pani Marzennie Habib - Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Siedlcach za udostępnieni sal do zajęć grupowych dla dzieci
- Pani Jadwidze Zgorzałek - Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 2 w Siedlcach
oraz pani Justynie Wojewódzkiej opiekunowi wolontariatu za skuteczne zachęcanie
młodzieży do współpracy w ramach wolontariatu na rzecz naszych dzieci
- Naszym terapeutom: Paniom Agnieszce Adamczyk oraz Agnieszce Szymani za
prowadzenie zajęć grupowych

2013-08-31 - IV Piknik Rodzinny w Siedlcach

Serdeczne podziękowania składamy:
- Pani Annie Malackiej - Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 27
z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach za udostępnienie ogrodu
przedszkolnego na potrzeby pikniku
- Paniom: Annie Bednarczyk, Teresie Matwiejczyk, Violetcie Socha vel
Głaz za przygotowanie i poprowadzenie zabaw piknikowych

- Firmie SOKOŁÓW S.A za bezpłatne przekazanie kiełbasek na grilla

2013-06-01 - Dzień Dziecka w Krainie Przygód

Serdeczne podziękowania składamy:
- Pani Małgorzacie Lipińskiej, sponsorowi całego pobytu
dzieci w Krainie Przygód za okazane wsparcie,
- Firmie Maj-Pak za pomoc w zorganizowaniu paczek
z okazji Dnia Dziecka

2012-12-09 - Mikołajki w Chodowie

Serdeczne podziękowania składamy:

- Panu Dyrektorowi oraz Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie za życzliwość
oraz wszechstronną pomoc w przygotowaniu imprezy
- Pani Jolancie Piotrowskiej Dyrektorowi Przedszkola nr 1 w Węgrowie za zorganizowanie
występu dzieci przedszkolnych podczas Mikołajek
- Paniom Ewie Rybak oraz Jolancie Oborskiej - nauczycielkom Przedszkola nr 1 w Węgrowie
za przygotowanie dzieci oraz wystawienie przedstawienia pt: 'Kot w Butach'
- Pani Annie Malackiej Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 27 w Siedlcach oraz Pani
Elżbiecie Karpińskiej Zastępcy Dyrektora i jednocześnie autorce scenariusza, za zorganizowanie
przedstawienia pt:' Jaś i Małgosia'
- Paniom  Agnieszce Szymańskiej, Małgorzacie Szymczak, Annie Bednarczyk, Violetcie
Socha vel Głaz, Teresie Matwiejczyk, Renacie Sawickiej, Agacie Dąbrowskiej, Annie Osłowskiej,
Anecie Kondraciuk - nauczycielkom Przedszkola nr 27 w Siedlcach za wspaniały występ
w przedstawieniu pt: 'Jaś i Małgosia'
-Panu Mariuszowi Szelągowi za charytatywne poprowadzenie zabawy mikołajkowej

Serdecznie dziękujemy firmom oraz organizacjom:
- Firmie Handlowej KOP-POL
- Przedsiębiorstwu Handlowemu FINEZJA
- P.H.U MARKER
- Firmie MAJPAK
- Centrum Szkoleniowemu ACZE
oraz Fundacji im.Św.Walentego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
za wsparcie rzeczowe naszej imprezy mikołajkowej.

Gorące podziękowania składamy również naszym sponsorom:
- Państwu Wandzie i Stanisławowi Wakułom
- Pani Małgorzacie Lipińskiej
- Pani Justynie Lipińskiej
- Pani Monice Chajewskiej-Zielińskiej
- Państwu Henryce i Witoldowi Góral
za pomoc w przygotowaniu paczek dla wszystkich dzieci, biorących udział w imprezie.

2012-09-01 - Trzeci Piknik Rodzinny w Siedlcach

Serdeczne podziękowania składamy:

- Pani Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 27 w Siedlcach Annie Malackiej za udostępnienie ogrodu przedszkolnego na potrzeby imprezy
- Pani Annie Bednarczyk za przygotowanie i poprowadzenie zabaw piknikowych
- Pani Beacie Kalinowskiej za wszechstronną pomoc przy organizacji pikniku
- Panu Pawłowi Tymińskiemu (gitara) za oprawę muzyczną pikniku
- Panu Mariuszowi Szelągowi (akordeon) za oprawę muzyczną pikniku

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom:
- Zakładom Mięsnym 'Ł-meat Łuków S.A' w Łukowie za przekazanie kiełbasek na grilla
- Centrum Szkoleniowemu ACZE z Sokołowa Podlaskiego za przekazanie materiałów do prac plastycznych
- Piekarni 'Ratuszowa' z Siedlec za przekazanie pieczywa
- Panu Aleksandrowi Abramczykowi z Warszawy za podarowanie zabawek dla dzieci
- Pani Monice Chajewskiej-Zielińskiej z Siedlec za przekazanie nagród do konkursów
- Marce myPACO mypaco.pl taśmy naprawcze

2012-05-19 - Majówka w Brodkach

Serdeczne podziękowania składamy:

- Państwu Jackowi i Annie Koziołom - gospodarzom majówki za  przygotowanie całej imprezy
- Paniom: Katarzynie Wojciechowskiej, Jolancie Sęktas, Hannie Miller-Wąsowskiej,
  Dorocie Długosz - nauczycielkom ze Szkoły Podstawowej w Lipinach za przygotowanie
  i poprowadzenie zabaw dla dzieci
- Panu Janowi Nocniowi za nieodpłatne zorganizowanie dla naszych dzieci przejażdżki bryczką
- OSP Brodki za udostępnienie stołów i ławek

2011-12-11 - Mikołajki w Chodowie

Serdeczne podziękowania składamy:

- Panu Dyrektorowi oraz Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie za udostępnienie sali na zabawę mikołajkową oraz wszechstronną pomoc organizacyjną
- Pani Dyrektor Przedszkola nr 1 w Węgrowie Jolancie Piotrowskiej za zorganizowanie występu dzieci przedszkolnych
- Paniom Ewie Rybak i Alinie Zelent - Szyndler - nauczycielkom z Przedszkola nr 1 w Węgrowie za przygotowanie i wystawienie przedstawienia pt.'Dziewczynka z zapałkami.'

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom:
- Państwu Wandzie i Stanisławowi Wakułom
- Pani Jolancie Jastrzębskiej
za wsparcie materialne imprezy mikołajkowej.

Gorąco dziękujemy także osobom, które przyczyniły się do promowania Stowarzyszenia:
- Panu Pawłowi Borkowskiemu za projekt graficzny strony internetowej
- Panu Michałowi Zalewskiemu za wykonanie strony internetowej oraz wszechstronną pomoc informatyczną
- Panu Pawłowi Trojanowskiemu za wykonanie projektu graficznego ulotki reklamowej.

2011-12-06 - Przedstawienie Mikołajkowe

Serdeczne podziękowania składamy:

- Pani Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach Annie Malackiej za zaproszenie dzieci na przedstawienie mikołajkowe
- Pani Elżbiecie Karpińskiej za przygotowanie przedstawienia pt. 'Królewna Śnieżka'
- Nauczycielkom z Przedszkola nr 27, paniom: Agnieszce Kowalczyk, Marcie Ptaszyńskiej, Kamili Radzikowskiej, Wioletcie Marczuk, Wioletcie Socha vel Głaz, Annie Bednarczyk, Anecie Kondraciuk, Annie Osłowskiej, Małgorzacie Szymczak oraz Izabeli Bareja za wspaniały występ.

2011-10-22 - Zajęcia grupowe dla dzieci

Serdeczne podziękowania składamy:

- Pani Agnieszce Adamczyk za charytatywne prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci
- Pani Luizie Kuleszy za charytatywne prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci
- Pani Dyrektor Spejalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach Marzennie Habib za udostępnienie sal do prowadzenia zajęć grupowych
- Pani Milenie Miłkowskiej za pomoc w prowadzeniu zajęć grupowych

2011-09-03 - Drugi Piknik Rodzinny w Siedlcach

Serdeczne podziękowania składamy:

- Pani Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 27 z Oddziałam Integracyjnymi w Siedlcach Annie Malackiej za udostępnienie ogrodu przedszkolnego
- Pani Kamili Radzikowskiej za przygotowanie i poprowadzenie imprezy dla dzieci
- Pani Annie Bednarczyk za pomoc w prowadzeniu imprezy
- Panu Grzegorzowi Janiakowi za oprawę muzyczną pikniku
Naszym sponsorom:
-Firmie IZOGRAF z Siedlec za przekazanie kiełbasek oraz śpiewników
-FirmieOPTIMA z Siedlec za przekazanie naczyń jednorazowych oraz balonów
- Państwu Małgorzacie i Arturowi Sosnówkom za przekazanie zabawek dla dzieci

2011-06-14 - Przedstawienie w Siedlcach

Serdeczne podziękowania składamy:

- Pani Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 27 Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach Annie Malackiej za zaproszenie naszych dzieci na przedstawienie
- Paniom: Beacie Sitkowskiej i Elżbiecie Karpińskiej za przygotowanie i wystawienie przedstawienia pt .'Przygoda Kasi' dla naszych milusińskich
- Pani Kamili Radzikowskiej za opiekę nad naszymi dziećmi podczas pobytu w przedszkolu

2011-05-21 - Majówka w Brodkach

Serdeczne podziękowania składamy:

- Państwu Annie i Jackowi Koziołom -gospodarzom imprezy, za zaproszenie nas w tak urocze miejsce i przygotowanie wspaniałego, pełnego atrakcji placu zabaw dla dzieci
- Panu Mariuszowi Szelągowi za uświetnienie imprezy grą na akordeonie oraz poprowadzenie zabaw dla dzieci
- OSP w Brodkach za udostępnienie stołów i ławek, bardzo przydatnych podczas majówki

2010-12-12 - Mikołajki w Chodowie

Serdeczne podziękowania składamy:

- Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z /s w Chodowie Elżbiecie Wojtyrze oraz wszystkim pracownikom ośrodka za przygotowanie imprezy oraz za przychylność i życzliwość z jaką zostaliśmy przyjęci
- Pani Dyrektor Przedszkola nr 1 im.Czesława Janczarskiego w Węgrowie Jolancie Piotrowskiej za zorganizowanie występu dzieci przedszkolnych
- Pani Ewie Rybak nauczycielce Przedszkola nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie za przygotowanie przedstawienia pt. 'Złota gęś', wystawionego podczas Mikołajek
- Zespołom Muzycznym KRYTERS oraz ORION za wspaniałą oprawę muzyczną zabawy mikołajkowej
- Firmie KOZAK DRUK za opracowanie logo Stowarzyszenia

2010-08-21 - Piknik Rodzinny

Serdeczne podziękowania składamy:

- Pani Dyrektor Annie Malackiej za umożliwienie zorganizowania I Pikniku Rodzinnego na terenie Miejskiego Przedszkola nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach
- Pani Kamili Radzikowskiej –pedagogowi wspierającemu z Miejskiego Przedszkola nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach za przygotowanie planu i poprowadzenie pikniku
Naszym Sponsorom:
- Firmie RZEŹNIK za przekazanie kiełbasek na grilla
- Panu Mirosławowi Zwolińskiemu właścicielowi firmy OLAN za przekazanie materiałów do prac plastycznych,zorganizowanych w trakcie pikniku
- Właścicielowi firmy IZOGRAF za przekazanie zabawek, będących nagrodami w konkursach

JAK MOŻESZ POMÓC

Numer konta bankowego Stowarzyszenia:

BGŻ 55 2030 0045 1110 0000 0203 7570

Poszukujemy wolontariuszy do pracy z małymi dziećmi.