facebook

o nas

Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa ZAWSZE RAZEM, powstałe z inicjatywy rodziców dzieci z zespołem Downa, zostało formalnie zarejestrowane 31.03.2011r.
Stowarzyszenie nie posiada własnego lokalu, dlatego wszystkie spotykania oraz zajęcia dla dzieci odbywają się dzięki uprzejmości różnych instytucji i osób fizycznych.
Organizujemy dla naszych podopiecznych: majówki, wycieczki, pielgrzymki, pikniki, bale karnawałowe oraz największą imprezę - Spotkanie Mikołajkowe, podczas których rodzice i dzieci mogą się  poznać i wspólnie bawić. Dla rodziców organizujemy  wykłady specjalistów, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą.
Od samego początku chętni rodzice spotykali się w pierwsze soboty miesiąca. Obecnie takie spotkania odbywają się w każdą sobotę, w godzinach trwania zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach. Spotkania służą wymianie informacji na wszystkie tematy, związane z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego intelektualnie oraz funkcjonowaniem stowarzyszenia. Głównymi ich adresatami są  rodzice najmłodszych dzieci, z którymi chcemy podzielić się doświadczeniami.
Od października 2011r. prowadzimy zajęcia grupowe dla dzieci z zespołem Downa. Mają one na celu wspieranie ich rozwoju. Są to grupowe zajęcia kompensacyjno -rehabilitacyjne  prowadzone przez specjalistów: pedagoga  specjalnego, logopedę, muzykoterapeutę, terapeutęSI, przy współudziale rodziców oraz wolontariuszy. Od 2014 r. prowadzimy dodatkowo zajęcia ruchowe, poprawiające sprawnośc fizyczną oraz promujące zdrowy tryb życia u dzieci w dwóch starszych grupach wiekowych.
Od roku 2015 prowadzone są zajęcia  z elementami SI oraz logopedii dla  grupy maluszków, czyli najmłodszych dzieci do lat 3.


Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane pracą z małymi dziećmi, zwłaszcza wolontariuszy.

Wszystkie osoby chcące wspomóc finansowo nasze działania prosimy o wpłaty na konto Stowarzyszenia:

55 2030 0045 1110 0000 0203 7570

Nasze dzieci będą WAM naprawdę wdzięczne...

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Prezes - Mariola Toczyska
Zastępca Prezesa - Maria Pachuta
Skarbnik - Jacek Kozioł
Członek Zarządu - Agata Bilińska
Członek Zarządu - Alicja Chajewska
Członek Zarządu - Aleksandra Sobczak
Członek Zarządu - Renata Borkowska


KRS 0000382618
REGON 142889615
NIP 821 262 09 29