facebook

jak pomóc?

Szanowni Państwo.
Nasze Stowarzyszenie dysponuje bardzo skromnymi środkami finansowymi. Prowadzimy zajęcia wspierające rozwój małego dziecka ( min . muzykoterapię, zajęcia z elementami SI oraz logopedii), zajęcia dla dzieci starszych oraz młodzieży z zespołem Downa(min. zajęcia muzyczno-taneczne, sportowe). Planujemy rozpocząć prowadzenie grupowych zajęć dla dzieci poniżej 2 roku życia oraz warsztatów teatralnych dla dzieci starszych.
Wszystkie te działania wymagają nakładów finansowych, związanych z zatrudnieniem specjalistów, zakupem pomocy do zajęć itp. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe naszej działalności.
Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego.

Darowizny można przekazywać na  konto bankowe Stowarzyszenia :

    55 2030 0045 1110 0000 0203 7570

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy...

NUMER KRS : 0000382618

REGON : 142889615