facebook

Zajęcia ruchowe dla dzieci 02-10.2020 r.

2020-10-30


  Zajęcia ruchowe trwały od lutego do połowy marca 2020 r. Potem 
nastąpiła przerwa w związku z zagrożeniem epidemicznym. Zajęcia 
zostały wznowione w czerwcu 2020 r. w rygorze sanitarnym.
Zajęcia ruchowe odbywały się na sali gimnastycznej i miały na celu
rozwijanie aktywności fizycznej dzieci z zespołem Downa.

Zajęcia zostały dofinansowane z budżetu Miasta Siedlce.