facebook

Zajęcia ruchowe na basenie 07-08.2020 r.

2020-08-30


  W ramach zajęć ruchowych dzieci w czasie wakacji miały możliwość
korzystania z basenu. Zajęcia miały na celu rozwijanie sprawności ruchowej.
W pierwszej części zajęć dzieci ćwiczyły wspólnie w wodzie pod okiem
instruktora, zaś w drugiej części doskonaliły naukę pływania.

Zajęcia zostały dofinansowane z budżetu Miasta Siedlce.